Fort- und Weiterbildung

Bildungswerk der Wirtschaft Sachsen-Anhalt e.V.

Standort Köthen Köthen
Hallesche Straße 76
Telefon (03496) 41 57 36
Telefax (03496) 41 59 84
Internet: bwsa.de/köthen


Deutsche Angestellten Akademie (DAA) Köthen

Friedrich-Ebert-Straße 28
Telefon: 49 (0) 3496 21 28 33
Telefax: 49 (0) 3496 21 28 35
E-Mail: info.daa-koethen@daa-bw.de
Internet: daa-koethen.de


Hochschule Anhalt / Weiterbildungszentrum Anhalt

Standort Köthen
Bernburger Straße 55
Telefon (03496) 67 19 01
Telefax (03496) 67 91 999
Internet: www.hs-anhalt.de/weiterbildungszentrum


Kreisvolkshochschule Köthen

Siebenbrünnenpromenade 31
Telefon: 49 (0) 3496 21 20 33
Telefax: 49 (0) 3496 30 97 70
E-Mail: service-kvhs@ikw-abi.de
Internet: kvhs-abi.de


Musikschule "Johann Sebastian Bach"

Schlossplatz 4
Telefon: 49 (0) 3496 21 30 68
Telefax: 49 (0) 3496 21 30 05
E-Mail: ms-koethen@web.de
Internet: musikschule-johann-sebastian-bach.de


VHS Bildungswerk in Sachsen-Anhalt GmbH

Hinsdorfer Straße 8
Telefon: 49 (0) 3496 41 020
Telefax: 49 (0) 3496 41 02 99
E-Mail: info.wbz-koethen@vhsbw.de
Internet: vhsbw.de